تصویر زیر، دفتر کار نادر قاضی‌پور نماینده پرکار مردم ارومیه در مجلس را نشان می‌دهد. نماینده پرکار ارومیه در دفتر کارشاین دفتر، خارج از راهروی دفتر کاری سایر نمایندگان و در مقابل آسانسور طبقات قرار دارد که بدون هیچگونه تشریفاتی فقط یک مسئول دفتر در آنجا حضور دارد. مساحت این دفتر زیاد نیست و دو میز کار به صورت T شکل در آن تعبیه شده و در گوشه آن نیز کمی با فاصله از دیوار، چند قفسه برای کتاب قرار داده شده است. این نماینده مجلس اکثر شب‌ها در مجلس می‌خوابد و در دفتر کارش یک اتاق کوچک درست کرده‌ ا ...

تصویر زیر، دفتر کار نادر قاضی‌پور نماینده پرکار مردم ارومیه در مجلس را نشان می‌دهد.

نماینده پرکار ارومیه در دفتر کارش

این دفتر، خارج از راهروی دفتر کاری سایر نمایندگان و در مقابل آسانسور طبقات قرار دارد که بدون هیچگونه تشریفاتی فقط یک مسئول دفتر در آنجا حضور دارد. مساحت این دفتر زیاد نیست و دو میز کار به صورت T شکل در آن تعبیه شده و در گوشه آن نیز کمی با فاصله از دیوار، چند قفسه برای کتاب قرار داده شده است.این نماینده مجلس اکثر شب‌ها در مجلس می‌خوابد و در دفتر کارش یک اتاق کوچک درست کرده‌ است.

namayandeh860.jpg

تصویری متفاوت از نماینده پرکار ارومیه


منبع: ایسنا

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه