(تصاویر) سیدمحمد‌خاتمی رای داد

سید محمد خاتمی رئیس سابق کشورمان رای خود را با حضور در حسینیه جماران برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر ایت الله سید محمد خاتمی دقایقی قبل رای خود را به صندوق سیار ۱۷۴ حسینه جماران انداخت.

به گزارش مهر انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همزمان با ریاست جمهوری در حال برگزاری است. عکس های سایت جماران و ایسنا از رای دادن سید محمد خاتمی را در زیر می بینید.

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه