آرایش های عجیب و غریب یک طراح و آرایشگر با ماهی های مرده, سوژه جنجالی این روزهای فضای مجازی شده است. آرایش های عجیب با ماهی مردهالیا Elya آرایشگر و هنرمندی است که دست به یک کار عجیب زده است. این آرایشگر روس, به آرایش کردن و طراحی کردن زنان به کمک ماهی های تزئینی کوچک پرداخته و همین امر مورد اعتراض خیلی از مردم قرار گرفته است. آرایش زنان با ماهی مرده. مردم در پیغام هایی در زیر عکس هایی که توسط الیا منتشر شده نوشته اند که تو یک هنرمند احمق هستی که این ماهی های کوچک را برای یک کار مسخره کشته ای ...

آرایش های عجیب و غریب یک طراح و آرایشگر با ماهی های مرده, سوژه جنجالی این روزهای فضای مجازی شده است.

آرایش های عجیب با ماهی مرده

الیا Elya آرایشگر و هنرمندی است که دست به یک کار عجیب زده است.

این آرایشگر روس, به آرایش کردن و طراحی کردن زنان به کمک ماهی های تزئینی کوچک پرداخته و همین امر مورد اعتراض خیلی از مردم قرار گرفته است.

 

آرایش زنان با ماهی مرده

آرایش زنان با ماهی مرده

 

مردم در پیغام هایی در زیر عکس هایی که توسط الیا منتشر شده نوشته اند که تو یک هنرمند احمق هستی که این ماهی های کوچک را برای یک کار مسخره کشته ای!

الیا در واکنش به این صحبت ها گفته است که خیلی از مردم فراموش کرده اند که خودشان از ماهی ها به عنوان یک غذای خوشمزه استفاده می کنند!

 

آرایش های عجیب با ماهی مرده!

آرایش های عجیب با ماهی مرده!

 


تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه