شب یلدا یکی از شب های اصیل ایرانی است که تمام خانواده ها دور هم جمع می شوند و این شب طولانی و به یادماندنی را با هم جشن می گیرند. از ایده های زیر کمک بگیرید و ناخن های تان را برای شب یلدا اینگونه طراحی کنید. مدل های طراحی ناخن جدید برای شب یلدا. طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا. طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا. طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا. طراحی ناخن قرمز به شکل هندوانه برای شب یلدا. طراحی ناخن ساده برای شب یلدا. طراحی ناخن دو رنگ ساده برای شب یلدا. طرا ...

شب یلدا یکی از شب های اصیل ایرانی است که تمام خانواده ها دور هم جمع می شوند و این شب طولانی و به یادماندنی را با هم جشن می گیرند. از ایده های زیر کمک بگیرید و ناخن های تان را برای شب یلدا اینگونه طراحی کنید.

مدل های طراحی ناخن جدید برای شب یلدا

 

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا

طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا

طراحی ناخن سه رنگ به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن قرمز به شکل هندوانه برای شب یلدا

طراحی ناخن قرمز به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن ساده برای شب یلدا

طراحی ناخن ساده برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن دو رنگ ساده برای شب یلدا

طراحی ناخن دو رنگ ساده برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن صورتی رنگ برای شب یلدا

طراحی ناخن صورتی رنگ برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن قرمز و سبز برای شب یلدا

طراحی ناخن قرمز و سبز برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن شبرنگ برای شب یلدا

طراحی ناخن شبرنگ برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن برای شب یلدا

طراحی ناخن برای شب یلدا

 

 

طراحی ناخن سایه ای برای شب یلدا

طراحی ناخن سایه ای برای شب یلدا

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه