گلچینی از پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن


پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 1
Mariah Carey

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 2
Angelina Jolie

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 3
Jennifer Lopez

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 4
Jessica Alba

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 5
Jordana Brewster

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 6
kate middleton

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 7
Khloe Kardashian

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 8
Kim Kardashian

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 9
Lady Gaga

پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن
پوشش های مختلف هالیوودی ها در هفته مد لندن - تصویر 10
Sarah Jessica-Parkerتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه