کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

 

 

کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

 

 

اگر دوست دارید در خانه ورزش کنید  و وزن کم کنید و به باشگاه نروید توصیه میشود این ورزش های ساده را صحیح انجام دهید.

 

 

 

تمرین شماره 1
تقویت عضلات کمر


پاها را به عرض شانه باز کنید و در هر دست وزنه‌ای سبک بگیرید. آرنج‌هایتان را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل کنید و باسن را عقب بدهید. حالا درحالی که نفستان را بیرون می‌دهید، وزنه‌ها را به زمین برسانید و دوباره به حالت اول برگردید. دوباره از بینی هوا را به داخل بکشید.

 

 

 

تمرین شماره 2
تقویت عضله چهار سر ران


سر پا بایستید. پاها را به عرض شانه باز و زانوی چپتان را خم کنید. تا جای ممکن زانو را بالا بیاورید و دوباره روی زمین بگذارید. این حرکت را بعد از 15 تا 20 بار تکرار و استراحتی 30 تا 60 ثانیه‌ای، با پای راستتان تکرار کنید.

 

 

کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

 

 

تمرین شماره 3
تقویت عضلات قفسه سینه

 

مقابل دیوار بایستید. دست‌ها را به عرض شانه باز کنید و پاها را به هم بچسبانید. آرنجتان را خم کنید و به سمت جلو متمایل شوید تا جایی که صورتتان به دیوار بچسبد. در این حالت هوا را از بینی به داخل بکشید بعد دوباره در حالی که نفستان را بیرون می‌دهید، با فشار دست‌ها از دیوار فاصله بگیرید.

 

 

تمرین شماره 4
تقویت عضله دو سر


پاها را به عرض شانه باز کنید و در هر دست یک وزنه بگیرید. درحالی که هوا را داخل بینی می‌کشید، هر دو آرنج را خم کنید و دست‌ها را بالا بیاورید. درحالی که نفس را بیرون می‌دهید دست‌ها را به حالت اول بازگردانید. بعد از هر 12 تکرار، این تمرین 30 تا 60 ثانیه استراحت کنید و ست بعدی را انجام دهید.

 

 

کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

 

تمرین شماره 5
تقویت عضلات مورب داخلی و خارجی


سرپا بایستید. پاها را کمی از هم باز کنید و وزنه دست بگیرید. درحالی که نفس را بیرون می‌دهید، کمی به پهلوی چپ خم شوید و درحالی که دوباره نفس می‌کشید، به حالت اول برگردید. بعد از 15 مرتبه تکرار 30 تا 60 ثانیه استراحت کنید. سپس تمرین را با پهلوی راست بدن آغاز کنید.

 


 

 

 

تمرین شماره 6
تقویت عضلات چهارسر ران


پاها را به عرض شانه باز کنید. کمرتان باید صاف باشد. در همین حالت زانوها را خم کنید. درحالی که نفس را از بینی داخل ریه‌ها می‌کشید، به حالت اول برگردید. اگر انجام این تمرین برایتان سخت است، تعداد تکرارها را کم کنید. بعد از هر 15 دقیقه تکرار تمرین، 30 تا 60 دقیقه استراحت کنید و ست بعدی را آغاز کنید.

 

 

 

کاهش وزن با چند حرکت ورزشی آسان

 

 

تمر��ن شماره 7
تقویت عضلات ستون فقرات و کمر


به کمر بخوابید. زانوها را کمی خم کنید. دست‌ها را کنارتان روی زمین بگذارید یا به پهلو بچسبانید. درحالی که نفستان را بیرون می‌دهید، کمر را از زمین بلند کنید و تا جای ممکن سعی کنید دست‌ها به زانو نزدیک شود.

 

 

تمرین شماره 8
تقویت عضلات شانه


روی صندلی بنشینید. دست‌ها را از آرنج خم کنید و به حد شانه بالا بیاورید. در هر دست وزنه بگیرید. درحالی که نفس را بیرون می‌دهید، دست‌ها را بالا ببرید و عمودی بالای سر بگیرید بعد درحالی که از بینی نفس می‌کشید، به حالت اول برگردید.


 

منبع: سلامت

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه