نوشته‌هایی با برچسب "دکتر سعید معیدفر"

دکتر سعید معیدفر :تبهکاران غیرحرفه ای احساس نا امنی می آفرینند دکتر سعید معیدفر :تبهکاران غیرحرفه ای احساس نا امنی می آفرینند

سوال این روزهای مردم از همدیگر این است که مجازات شدیدی که برای دو زورگیر اجرا شد با اعمال و رفتار آنها تناسبی داشت؟ اینکه آیا واقعا آنهایی که ما به این شدت مجازات کردیم مجرمانی حرفه ای بودند؟. دکتر «سعید معیدفر» دانشیار بازنشسته گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحلیل وضعیت برای یافتن پاسخی مناسب این پرسش ها به سوال های ما پاسخ داده است. این جامعه شناس ۵۶ ساله که اهل اصفهان است می گوید: «جامعه دچار «بی هنجاری» شده است. جامعه شناسان در تحلیل چنین وضعیتی می گویند که اعتماد تعمیم یافته نسبت به قانون و هنجارها در جامعه از بین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه