نوشته‌هایی با برچسب "رشد تحصیلی دانش آموزان"

شام دسته جمعی و تاثیر آن بر رشد تحصیلی دانش آموزان شام دسته جمعی و تاثیر آن بر رشد تحصیلی دانش آموزان

شاید باور این موضوع کمی دشوار باشد، ولی صرف شام در کنار دیگر اعضای خانواده تاثیر عمیقی بر رشد تحصیلی دانش آموزان دارد. آن طور که متخصصان می گویند عادت مستمر و همیشگی آماده کردن و صرف غذا در خانه، بویژه هنگام شام، موجب ایجاد حس همبستگی کودک با دیگر اعضای خانواده می شود، اما متاسفانه در زندگی های امروزی و به دلیل نوع کار والدین، رستوران ها و هتل ها جایگزین سفره و میزهای شام خانوادگی شده است؛ البته نباید فراموش کنیم گاهی در نظر گرفتن چنین برنامه هایی برای تغییر روحیه افراد خانواده بد نیست، ولی همین شیوه اگر تبدیل به یک عادت دائمی شده و در طول هفت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه