نوشته‌هایی با برچسب "پیشگیری و درمان اعتیاد"

گام های مؤثر برای پیشگیری و درمان اعتیاد نوجوانان گام های مؤثر برای پیشگیری و درمان اعتیاد نوجوانان

مدت هاست اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و عودکننده شناخته شده و نتایج مطالعات علمی نیز نشان داده است که مصرف موادمخدر بر مغز و گیرنده های مغزی تاثیر سوئی می گذارد و باعث به هم ریختن تعادل مواد بین سلولی مترشح در مغز می شود. هرچه مطالعات درباره اعتیاد بیشتر می شود، نگرانی از تاثیر آن بر کیفیت زندگی فرد معتاد و مسیر دشواری که برای بازگشت به یک زندگی سالم در پیش دارد، افزایش پیدا می کند. وقتی اعتیاد با یک دوره خاص از زندگی فرد مانند دوران نوجوانی هم زمان می شود، باید منتظر آسیب و لطمه اعتیاد به آینده نسلی باشیم که قرار است آینده ساز کشور باشد. دو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه